Chcete navrhnout zahradu
a cena za návrh se vám zdá vysoká?

Naším úkolem je zjistit, jaké jsou vaše potřeby, co nabízí dané místo a jaké má limity. Kudy přesně vedou inženýrské sítě, co nám říká územní plán. Následně hodnotíme stav stávající zeleně, kontrolujeme stromy a rozvažujeme, zda jsou vhodné a bezpečné.

 
 
IMG_1487.JPG

KONCEPT

Než uděláme přesný osazovací plán pro zahradníky nebo pro Vás, musíme si ujasnit rozmístění jednotlivých prvků a výsadeb, jakou budou plnit funkci, jaké bude jejich vzájemné provozní propojení, kde budou vysoké hmoty a kde nízké, ve kterých směrech je důležité zachovat průhledy a která místa je třeba naopak zaclonit, co dalšího na zahradě bude a jakým způsobem se budete o zahradu starat. Abyste si uměli náš návrh představit, předložíme vám koordinační výkres a vizualizaci zahrady zpracovanou nad digitálním modelem terénu.


STUDIE

Naším úkolem je také zajistit koordinaci a komunikaci všech odborníků, kteří by se na návrhu měli podílet. Od hospodaření s dešťovou a pitnou vodou, přes komunikace (sjezdy na pozemek, parkovací místa…), statiku (zahradní stavby…), speciální arboristiku (poškození stromů v korunách nebo ve kmenech…) či pozemní stavitelství a podobně.

Ve studii Vám popíšeme a vyobrazíme naše představy o prostoru na koordinačních výkresech, vizualizacích nebo zákresech do fotografií, přiložíme inspirativní fotografie výsadeb a jejich stylů, které by se nám na daném místě líbily.

p7.jpg

VIZUALIZACE

Pro Vaši zahradu navrhujeme dle našich zkušeností a citu nejlepší řešení, které Vy musíte společně doma odsouhlasit nebo připomínkovat. Následně budeme o návrhu diskutovat, a nakonec jej upravíme do finální podoby, aby se dalo přistoupit k přesnému návrhu terénních úprav, stavebních prvků i rozmístění jednotlivých rostlin. Naše práce tedy spočívá ve vedení, koordinaci a komunikaci, vlastním vzdělávání a nápadech i ve zvládnutí technologie přípravy vizualizací a výkresů, které musíme používat společně s ostatními profesemi.


ZAHRADA JE VÁŠ PROSTOR

Je to Váš prostor, ale může se stát, že s námi nebudete souhlasit. Proto se snažíme ukázat, jaké jsou naše priority, naše srdeční vidění světa:

Že podporujeme vstup přírody do měst a do zahrad a tůje používáme jen jako náhradu architetury v malých městských obytných prostorech. Že si ceníme původního ducha malých měst a vesnic, že nechceme zahradu vnímat jako zátěž a listí je pro nás cennou surovinou a ne smetí.

Pokusíme se Vám toto předat a zapojit vše do vzhledného životaschopného celku, který bude odpovídat Vašim měnícím se potřebám. Práce na studii je v mnohém duševní a přípravná na pozadí několika obrázků a vyžaduje poměrně velké množství času.

Cena za kompletní studii se pohybuje
kolem 15–30 tisíci korunami.

Z_Jirickova_Vizualizace_0205.jpg

Výstřižek.JPG

ZAHRADA JE CESTA

Je to cesta vzniku, které nekončí. Je živá stejně tak, jako jsou živé vaše potřeby v průběhu života.

Cenu za detailní návrh pro založení zahrady zpravidla nelze předem určit, protože je odvislá od obsahu konkrétní studie.