tilmun desky nahled.jpg

Služby

veřejný prostor, krajina, sídlo

VEŘEJNÝ PROSTOR A KRAJINA

KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Jsme držiteli autorizace v oboru A3 – krajinářská architektura, zpracováváme kompletní projektové dokumentace od studií, přes územní či stavební řízení až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Ve svém oboru se stále vzděláváme.

Navrhujeme veřejný prostor pro jeho obyvatele i návštěvníky, zapojujeme zeleň, vodu, světlo do jednoho celku, přemýšlíme o provozu, o parkování, o údržbě….

STUDIE VIZUALIZACE VE 3D
Základem jsou průzkumy a rozbory v území a výtvarné návrhy prostorů

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRO PROVEDENÍ STAVBY

Samostatně nebo v spolupráci se specialisty zpracujeme dokumentaci stavby pro potřebný stupeň stavebního řízení nebo realizaci.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Zpracováváme a předjednáváme s dotčenými orgány projekty pro všechny potřebné stupně PD

DOTACE
Mnohé naše projekty byly (spolu-)financovány z dotačních titulů, kterých podmínky jsme úspěšně naplnili

VÝKAZY VÝMĚR A ROZPOČTY
Osobně nebo s dopomocí specialistů zpracováváme srovnávací rozpočet s aktuálními cenami ÚRS v programu KROS

AUTORSKÉ A ODBORNÉ DOZORY
Jsme účastni na místě stavby jako autorský dozor nebo jako odborný dozor

PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A PLÁN PÉČE
Součástí projektové dokumentace je návrh rozvojové péče, dalším krokem by mělo být zpracování plánu udržovací péče na základě zakreslení skutečného provedení stavby

Péče a správa zeleně

DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY
Zpracováváme osobně s odbornou dopomocí praktikujících arboristů stromolezců

PASPORTY ZELENĚ
Výstupy ve formátech použitelných pro konkrétního zadavatele

ÚSES
Spolupracujeme na návrzích systémů zeleně, inventarizujeme realizované projekty, navrhujeme drobné zásahy v krajině

 

SOUKROMÉ ZAHRADY

Zpracujeme Vám návrh od studie po osazovací plán a návrh drobných staveb v zahradě.

Ukázka zahrad


NAŠE NÁSTROJE

Našimi projekčními nástroji jsou AutoCAD a SketchUP. Rozpočty připravujeme v programu KROS.

Pro invetarizaci a pasporty zeleně využíváme vlastní řešení pomocí QGIS.

pestrost-6.jpg

ČKA, SZKT, SZUZ

Členství je samozřejmostí